Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Adresa : Strada Vulturilor nr. 23
Bucuresti, sector 3

Cod postal 030851
Tel: 021.320.03.08
Fax: 021.330.12.97
email: office@inppa.ro

Coordonate bancare INPPA

IBAN: RO56RNCB0082044172480001
B.C.R. Bucuresti, Sucursala Unirea
CIF: 16137943
Formular de contact